• Apartmanlarda ısı yalıtımı uygulamalarına dair kararın oy çokluğu esasına göre alınması yeterlidir. • 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine atıfta …
Devamını Oku